Hợp đồng mua bán

Mẫu hợp đồng mua bán và phụ lục nội thất chuẩn dự án Gemek Tower.

Đường link download:
https://drive.google.com/file/d/0B94GxepZjg3WNWZUcVNxY09FQzg/

Cách download:
Download tài liệu

Download tài liệu