THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Hợp đồng mua bán

Mẫu hợp đồng mua bán và phụ lục nội thất chuẩn dự án Gemek Tower

Cách download:

Download tài liệu

 

Download tài liệu